BUND DER POLEN in DEUTSCHLAND E.V.

Ortsgruppe Kleve

Związek Polaków w Niemczech T.z. - oddział Kleve


      Kleve to niewielkie, pełne zieleni i przytulne miasteczko Dolnej Nadrenii w RFN. Z tym niepozornym miasteczkiem związana jest jedna z największych postaci w historii narodu niemieckiego. W 980 r. urodził się tu przyszły cesarz Otton III. Jak wiadomo, również i Polacy wiele zawdzięczają temu niemieckiemu władcy. Doniosłe akty polityczne, których był autorem, sprzyjały tworzeniu zrębów polskiego państwa i Kościoła. Otton III był w swoich czasach jednym z nielicznych, który stawiał narody słowiańskie na równi z zachodnioeuropejskimi, a jako pierwszy w historii stworzył wizję zjednoczonej Europy. 

 

Świat Polonii Odnośnik do strony miasta Kleve