BUND DER POLEN in DEUTSCHLAND E.V.

Ortsgruppe Kleve

Związek Polaków w Niemczech T.z. - oddział Kleve 

Historia Oddziału Kleve


 
        Związek Polaków w Niemczech 'Rodło' oddział Kleve został założony w 1982 roku z inicjatywy członka zarządu głównego p. Franciszka Łukaszyka. Zebranie konstytucyjne odbyło się 9.stycznia 1982 roku, na którym powołano zarząd oddziału - prezesem został p. Władysław Pisarek. Spotkanie to poprzedziła Msza św. odprawiona przez ks. Czesława Kieka, który sprawował opiekę duszpasterską nad Polakami na terenie Dolnej Nadrenii.
        I choć różne były losy naszego oddziału, od początku mocno byliśmy i jesteśmy związani z polskim duszpasterstwem, które potem przerodziło się w struktury Polskiej Misji Katolickiej Niederrhein. Nie robiliśmy sobie wielkich planów, nie wytyczaliśmy wielkich zadań. Chcieliśmy na terenie Kleve tworzyć polską wspólnotę, kultywować polskie tradycje, pielegnować język polski i dawać świadectwo, że Polska to wspaniały kraj, choć w tamtych latach walczący z wieloma problemami.
        Jednak i światełko w tym ciemnym tunelu już rozbłyskało w postaci "Solidarności". Oddział nasz istniał do 1992 roku. Trudno spisać wszystkie podejmowane zadania. Było ich wiele, ale do najważniejszych należały akcje charytatywne organizowane wspólnie z parafią niemiecka, w której proboszczem był ks. Fritz Leinung. Nawiązano też wtedy kontakty z władzami miasta Kleve. Skierowano wtedy wiele transportów z pomocą żywnościową i materialną do Polski. Z inicjatywy ks. Leinunga wyjeżdżały grupy mieszkańców miasta do Polski, nawiązywano kontakty z polskim Episkopatem i do Kleve przyjeżdżały delegacje z Polski.
        Od 1992 roku, gdy zawieszono działalność oddziału Związku Polaków "Rodło" w Kleve, wspólnota polska dalej aktywnie działała skupiając się przy PMK Niederrhein. Jej kolejni duszpasterze, a zwłaszcza ks. Zygmunt Supieta, mocno zasłużyli się w jednoczeniu Polaków przybyłych z ojczyzny lub z innych terenów Niemiec. Poprzez akcje duszpasterskie dalej trwaliśmy sercem przy polskiej mowie i tradycji.
        W 2001 roku reaktywowano oddział "Rodła" w Kleve - pierwsza grupa związkowców liczyła 16 osób a na jej czele stanął prezes Władysław Pisarek. W nowych warunkach społeczno-politycznych nasze cele pozostały takie same -chcemy być polską wspólnotą i służyć naszej ojczyźnie. Mamy ku temu wiele możliwości zwłaszcza po przystąpieniu Polski do NATO i Unii Europejskiej.
        Dzięki przychylności władz miejscowych i wielkiemu zaangażowaniu ludzi mogliśmy przeżywać wspaniałe chwile 1.maja 2004, świętując prawdziwie polski dzień w Kleve. Przypomnieliśmy wtedy związki Polski z Niemcami, a szczególnie z Kleve. Tutaj, bowiem w niedalekim Reichswaldzie urodził się Otton III - wielki przyjaciel Polski, który już przez wielu setkami lat widział Polskę we wspólnocie ludów europejskich. Wizja Ottona spełnia się niejako na naszych oczach. W naszym świętowaniu brało udział bardzo wielu mieszkańców Kleve wraz z władzami miasta, były delegacje partii politycznych i przedstawiciele krajów unijnych. Uroczystej Mszy św. przewodniczyli biskupi; z Polski ks. Arcybiskup Henryk Muszyński oraz biskupi z Aachen i Xanten. Rok później 23.04.2005 została odsłonięta tablica na terenie zamku w Kleve, upamiętniająca uroczystości związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
        Osobnym terenem naszej działalności jest współpraca z polskimi lotnikami pełniącymi służbę w ramach NATO a stacjonującymi w Uedem. Wykorzystujemy wszelkie możliwości, by pokazać Polskę i jej osiągnięcia. Ciesząc się z obecności polskich żołnierzy organizujemy wspólne obchody patriotyczne, coroczne msze św. garnizonowe, apele poległych na cmentarzach wojskowych w Niemczech i na terenie Holandii. Uczestniczyliśmy w obchodach upamiętniających słynną akcję militarną Pierwszej Polskiej Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego, która nosiła kryptonim "Market Garden". Oddajemy corocznie hołd żołnierzom polskim spoczywającym na cmentarzach w Holandii: w Oosterbeek i w Bredzie. Wspieraliśmy też akcje ppłk Bogusława Morskiego, byłego żołnierza Dywizjonu 300 - Ziemi Mazowieckiej, który spowodował wydobycie po 59 latach z dna morza bombowca Lancastera i pochowanie szczątków jego byłej załogi "na maczkowskim" cmentarzu.
        Dbamy o młode pokolenie organizując lekcje języka polskiego, razem z PMK lekcje religii a także inne spotkania i zabawy dla dzieci.
        Mamy nadzieję, że ofiarna praca członków związku i parafian PMK przyniesie naszej ojczyźnie wiele pożytku.

 
        Władysław Pisarek, Prezes Oddziału Rodło Kleve.